OirschotAquaductinhetGroen

Bezoek ook eens de pagina van buurtgroep "De Kemmer" - daar vindt u ook informatie over het "PACT"
https://www.buurtgroepdekemmer.nl/burgerparticipatie/verbreding-a58-noord-rws

Hieronder de ingezonden brief in het Weekjournaal van 21-Okt-2020 van onze voorzitter Hans van Woensel.

ED, 25-Sep-2020

De stichting wil meer informatie

Zie het krantenartikel in het ED van 25-Sep-2020. We (de stichting) hebben gisteren (24-Sep) de rechtszitting gehad over de beantwoording van ons WOB-verzoek. Dit WOB-verzoek ging (in het kort) over drie punten:

  • Welke onderbouwing ligt er onder de startbeslissing van 2013? Per die startbeslissing is een budget gereserveerd van EUR311mln voor het traject Eindhoven - Tilburg; waar is dat budget op gebaseerd en welke kanaalpassage/viaduct was daar berekend?
  • Welke onderbouwing voor de in 2014 genoemde meerkosten van een aquaduct van EUR141mln?
  • Het concept-OTB is verspreid onder gemeenten aan de A58 en is daarmee publiek opvraagbaar; waarom is ons dat concept-OTB ons niet toegestuurd?


De uitspraak moet nog volgen, maar één ding is duidelijk: voor de eerste twee punten is er geen andere documentatie dan wij al hebben. Dat betekent: er ligt geen onderbouwing onder! Dit is natuurlijk wonderlijk en niet acceptabel; dat moest u eens proberen met de aanvraag van een hypotheek.

https://www.ed.nl/kempen/br-stichting-oirschot-info-over-aquaduct-moet-op-tafel-br~aa58a074/

ED, 25-Juni-2020

De strijd voor het aquaduct is nog steeds gaande ...

Zie krantenartikel in het ED van 25-Juni-2020 waarin we uitleggen dat onze stichting de kar trekt van het PACT A58, en dat het een spannende fase is. Want enerzijds hadden we vorige week (17-Juni) eigenlijk bij de rechter gezeten om ons WOB-verzoek (dat onvoldoende beantwoord is) kracht bij te zetten. En anderzijds is ipvDelft bezig om een onafhankelijke kosteninschatting te maken. Wij denken dat dat veel lager gaat uitvallen dan ons is voorgesschoteld.

Wordt vervolgd mensen!

ED, 8-Mei-2019

Strijd voor aquaduct bij Oirschot gaat door.

Werkgroep ‘Aquaduct in ’t Groen’ blijft vechten voor een verdiepte ligging van de A58 bij Oirschot. Desnoods tot in de rechtbank. Steeds meer wordt duidelijk hoe de verbreding van de A58 eruit gaat zien en wat de impact zal zijn voor Oirschot. De werkgroep Aquaduct in ‘t Groen blijft gepassioneerd vechten voor de verdiepte ligging met een aquaduct voor het Wilhelminakanaal.


https://www.ed.nl/kempen/strijd-voor-aquaduct-bij-oirschot-gaat-door~ab40674a/

ED, 27-Mei-2019

Info-bijeenkomst in Oirschot over verbreding A58.

De werkgroep Aquaduct in het Groen en het Pact van Oirschot houden vanavond (maandag 27 mei) een informatiebijeenkomst over de aankomende verbreding van de A58. De avond wordt gehouden in het gemeentehuis, maar is geen politieke bijeenkomst. Doel is om Oirschotse inwoners te informeren over de stand van zaken als het gaat om de burgerinitiatieven


https://www.ed.nl/kempen/info-bijeenkomst-in-oirschot-over-verbreding-a58~a9b60722/

ED, 29-Mei-2019

Is een aquaduct bij Oirschot nog een reëel doel?

Hoe moet het verder met het Oirschotse pleidooi voor een verdiepte ligging van de A58? Als het aan de werkgroep ‘Aquaduct in het Groen’ ligt, gaat het college van B en W ‘er één keer met gestrekt been in’ om zo de minister duidelijk te maken hoe Oirschot erover denkt. De kans dat dat gebeurt, is evenwel klein.


https://www.ed.nl/kempen/is-een-aquaduct-bij-oirschot-nog-een-reeel-doel~a84c150f/

Politiek stapt uit het PACT

Afscheid nemen doet zeer. Helaas hebben de raadsfracties vandaag (27-Mei-2020) in de PACT-vergadering aangegeven het PACT te zullen verlaten. De reden is dat het PACT aan de raad en het college gevraagd heeft geld beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een onafhankelijk kosten-onderzoek naar een aquaduct. Dit kan leiden tot een discussie over belangenverstrengeling: de fracties zijn immers lid van het PACT, maar via de gemeenteraad ook opdrachtgever aan het college. En uiteindelijk misschien zelfs controleur van het opgeleverde onderzoeksrapport. Kortom: eruit stappen is de enige integere aktie. En aldus geschiedde. Wij (Stichting Aquaduct) betreuren dit omdat de kracht altijd in de combinatie van politiek en burgers heeft gezeten. Zonder dit PACT waren we ook nooit zover gekomen. Maar uiteraard snappen we de keuze van de raadsleden wel: als er ook maar een zweem van belangenverstrengeling is, dan heb je weer gedoe. En dat leidt alleen maar af van hetgeen we willen: eerst een onafhankelijk onderzoek naar de kosten van een aquaduct.

Ligt het PACT nu op zijn gat? Nee, helemaal niet, want onze stichting heeft het stokje overgenomen! En ook de begeleiding van het ingenieursbureau dat het kosten-onderzoek gaat doen, zal door ons gedaan worden. Overigens zijn we enige tijd geleden overgegaan van werkgroep naar stichting omdat we (o.a. vanwege het WOB-verzoek) de rechtsgang richting Raad van State zagen aankomen. Bijkomend voordeel van onze stichtingsvorm (als integraal onderdeel van het PACT) is dat we nu voor dit advies-bureau een passende rechtsvorm hebben waar zij aan kunnen rapporteren.

https://www.ed.nl/kempen/politiek-stapt-uit-pact-van-oirschot-rond-a58-om-rollen-zuiver-te-houden~a1482f1b/?referrer=https://www.google.nl/