OirschotAquaductinhetGroen

De werkgroep is onderdeel van de Stichting "A58 Oirschot, aquaduct in het groen".

Wij zijn gestart als werkgroep "OirschotAquaductinhetGroen". Uiteraard een knipoog naar Oirschot's slogan "Monument in 't Groen".

Op 14-Jan-2020 zijn we als werkgroep opgegaan in de Stichting "A58 Oirschot, aquaduct in het groen" (KvK 77003748).

Het stichtingsbestuur bestaat uit Hans van Woensel (voorzitter), Ad Aben (penningmeester) en Paul van der Avort (secretaris).

Op 27-Mei-2020 is de stichting "kartrekker" geworden van het PACT A58. Op die dag (27-Mei) hadden de raadsleden besloten geen onderdeel meer te zijn van het PACT i.v.m. het vertrekken van de opdracht aan ipvDElft aangaande het kostenonderzoek van een aquaduct. Er zou een belangenverstrengeling ontstaan als de coordinatie/regievoering van deze opdracht aan ipvDelft door het PACT zou gebeuren, wetende dat daarin ook raadsleden ziting hebben. En diezelfde raadsleden maken immers ook deel uit van de financiële goedkeuring van het onderzoeksbudget.

Het doel van onze stichting is:

1. Het waarborgen van een optimale verbreding van de A58 in de gemeente Oirschot, in die zin dat de leefbaarheid, het woonklimaat en gezondheid/welzijn van haar inwoners voorop staat;

2. de realisatie van de verbreding van de A58 het monumentale en landschappelijke karakter van de gemeente Oirschot niet aantast en/of overlast en schade veroorzaakt aan de gemeente Oirschot;

3. Het bevorderen van de realisatie van een aquaduct ten behoeve van de verbreding van de A58 en het vlak houden van beekdalpassage terhoogte van Spoordonk.

Zoals op deze website (archief) kunt zien, streeft de Stichting "Aquaduct" naar transparantie. Sinds de minister in 2013 een startdocument heeft ondertekend die niet onderbouwd is, zijn wij op een missie van "waarheidsvinding".