OirschotAquaductinhetGroen

Hieronder staat het archief in omgekeerde volgorde: dus het meest recente nieuws staat bovenaan.

Het voorgestelde nieuwe viaduct over de Beerze verschilt niet zoveel van het huidige viaduct over het Wilhelminakanaal, 18-Jun-2021

We hebben de tekeningen maar eens onderling vergeleken. Het voorgestelde, nieuwe viaduct over de Beerze verschilt niet zoveel van het bestaande viaduct over het Wilhelminakanaal. LET OP: het viaduct over het Wilhelminakanaal oogtnu zelfs iets smaller dan het nieuwe viaduct over de Beerze. Dat komt omdat het viaduct over het kanaal in werkelijkheid (van boven bezien) schuin over het kanaal ligt. In onderstaande tekening hebben we voor die "schuin-factor" corrigeert; dan is het nieuwe viaduct over de Beerze bijna een exacte kopie! Ook de hoogte is in werkelijkheid gelijk! Want de tekening van de Beerze gaat uit van de maat tov het maaiveld. Het viaduct over het Wilhelminakanaal is gemeten tov waterpeil.

Tja: voor de 13 Franse herten (in 2017 geïmporteerd, en uitgezet in Liempde) kan de weg omhoog, maar voor de 15.000 Oirschotse inwoners kan de weg (als het aan de minister ligt) níet omlaag ....

Presentatie Oirschots Podium Beekdalpassage, 15-Jun-2021

Tijdens het Oirschots Podium is een samenvatting gepresenteerd van de totale tijdlijn over de gang van zaken over de Beekdalpassage.
Deze samenvatting staat hier - klik. Een soort spoedcursus "Beerzedal" .. :-)

Presentatie tijdlijn gang van zaken Beekdalpassage, 27-Mei-2021

Op 27-Mei-2021 hebben we een (online) presentatie gehouden voor de raadsfracties betreffende de gang van zaken over de Beekdalpassage.

Aanwezigen: Marienette Wemelsfelder (D66), Erik Strijbosch en Arnold de Vries (beiden Sociaal Progressief Oirschot), Jan Pijnenburg (De Gewone Man).
Door omstandigheden konden de andere raadsfracties niet aanwezig zijn. We (stichting aquaduct) praten hen in een separate sessie bij. We streven naar maandag 7-Juni-2021.

De gehouden presentatie vindt u hier: klik hier.

Bij deze presentatie horen de volgende 20 bijlagen - twee bestanden zijn helaas te groot voor up/downloaden - deze kunt u separate opvragen:

 1. Artikel in ED over tunnel voor dieren en mensen - klik
 2. H_N_S rapportage verbetering beekpassages - bestand op te vragen via info@oirschotaquaductinhetgroen.nl - want is 35MB groot
 3. Memo InnovA58 opgave Beekdalpassages 2-Feb-2017 - klik
 4. Presentatie Team Oirschot 27-Maart-2017 - klik
 5. Beantwoording raadsvragen gesteld door Mevr Van Overdijk 19-Apr-2021 - klik
 6. Vastellingsbesluit De Stille Wille - klik
 7. Rapport Feddes Olthof Inpassingsvisie InnovA58 - bestand op te vragen via info@oirschotaquaductinhetgroen.nl - want is 12MB groot
 8. Beantwoording vragen informatieavond Spoordonk 1-Nov-2017 - klik
 9. Verslag werksessie InnovA58 Hof van Solms 9-Apr-2018 - klik
 10. Factsheet InnovA58 verwerking wensen omgeving De Beerze 27-Jun-2018 - klik
 11. Beantwoording vragen inloopbijeenkomst De Beerze 27-Jun-2018 - klik
 12. Website publicatie InnovA58 tussenstand A58 - klik
 13. Brief van Gem Oirschot aan Minister I&W, incl manifest PACT A58 21-Dec-2018 - klik
 14. Website publicatie InnovA58 beste oplossing Beekpassage - klik
 15. Website publicatie InnovA58 participatie en Bestuurlijke Begeleidingsgroep BBG - klik
 16. Geometrisch wegontwerp varianten De Beerze - klik
 17. Presentatie Rijkswaterstaat Dhr De Greef in Gemeentehuis Oirschot 20-Nov-2018 - klik
 18. Actiepunten bijpraten Pact 7-Feb-2019 - klik
 19. Presentatie Gemeente Oirschot Dhr Voets in Zadelmakerij 7-Feb-2019 - klik
 20. Brief Gem Oirschot aan Minister I&W 21-Dec-2018 versie Mirjam Meijers - klik


Minister geeft toe dat een aquaduct EUR140mln kost; en dus niet EUR140mln méér t.o.v. viaduct - 10-Mei-2021

Op 10-Mei beantwoordt de minister de kamervragen zoals gesteld door CDA kamerleden Geurts en Van Dijk.
Uiteraard probeert de minister uit te leggen dat er geen appels met appels worden vergeleken.

MAAR HET GROOTSTE NIEUWS IS: de minister geeft zélf toe dat een aquaduct EUR140mln kost! Dus geen meerkosten van EUR140mln.
Kortom: waar wij al 7 jaar voor knokken, geeft de minister nu dus zélf toe! Daarmee is het bewijs geleverd dat iedereen op het verkeerde been is gezet, en dat op verkeerde onderbouwing een besluit is genomen. Nog los van het feit het rekensommetje van de minister ná haar eigen startbeslissing is opgeleverd!

Voor het gemak: zie hieronder twee screenshots. De bovenste is de beantwoording van de minister van 10-Mei-2021. Het onderste komt uit een verslag met o.a. gedeputeerde van Heugen in 2014. Tijdens dit laatst gesprek, geeft dus iemand van Rijkswaterstaat aan dat een aquaduct EUR140mln méér kost en dat ze daarom afzien van een aquaduct! Wij zeggen: Raad van State!

Artikel in toonaangevend vakblad Land en Water: Provinciale Steun voor aquaduct, Mei-2021

Het vakblad Land en Water heeft een interview gepubliceerd over de steun voor het aquaduct.

Provinciale steun voor aquaduct, 24-Apr-2021

En nu gaat het ineens snel: kort na het raadsbesluit (zie bericht hieronder van 20-Apr-2021), blijken ook de Provinciale Staten hun steun uit te spreken vóór een aquaduct. Het gaat in ieder geval de goede kant op.

De raad is unaniem voorstander van een aquaduct, 20-Apr-2021

Eindelijk! 7 jaar na onze eerste informatie-avond in De Enck (April-2014) spreekt de raad zich unaniem uit voor een aquaduct. Het heeft even geduurd, maar nu is het dan eindelijk zover: de raad is vóór. En uiteraard: dit is slechts een stap in de goede richting, maar zover als vandaag zijn we de afgelopen jaren nog niet gekomen.

Er zat nog wel een lelijk ding in de weg voorafgaand aan dit raadsbesluit. Want er bleek nog nooit formeel over de Beekdalpassage te zijn gesproken.
Dus de raad weet formeel van niks. Wat bijzonder vreemd is, wetende dat alle politieke partijen in 2018 een PACT hebben ondertekend waarin wel degelijk iets staat over de Beekdalpassage (namelijk een vlakke ligging in plaats van de "brug op palen"). Maar tijdens de raadsvergadering bleek dat de wethouder de raad daarin nooit formeel heeft geïnformeerd.

Afijn: het rapport van ipvDelft bleek het breekijzer: de kosten zijn veel lager dan ooit is voorgehouden.
Lees ook het bericht iets verderop in dit archief (Eindrapport ipvDelft), met de tabel van kosten.

Tweede kamer vragen van CDA (Geurts en Van Dijk) aan de minister - 16-Apr-2021

Eindelijk is het zover: het CDA stelt in de tweede kamer vragen aan de minister inzake het aquaduct bij Oirschot. Het document staat hier.

De 8 vragen zijn:

Vraag 1: Kent u het bericht «Aquaduct bij Oirschot ruim 100 miljoen goedkoper dan Rijkswaterstaat eerder voorrekende»?
Zie artikel in het ED, 29 maart 2021 (https://www.ed.nl/kempen/aquaduct-bij-oirschot-ruim-100-miljoen-goedkoper-dan-rijkswaterstaat-eerder-voorrekende~aab518ec/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web)

Vraag 2: Kloppen volgens u de verschillende cijfers van het onderzoek van ingenieurs-bureau IPV Delft in opdracht van de gemeente Oirschot? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3: Wat is volgens u de verklaring dat volgens het onderzoek de kosten om een aquaduct aan te leggen als alternatief voor het A58-viaduct bij Oirschot geen 220 miljoen euro zou kosten maar 105 miljoen euro, dat er een onderschat-ting is van de kosten van de huidige voorkeursvariant van een viaduct met circa 5 miljoen euro (geen 70 miljoen maar 74,3 miljoen euro) en dat de meerkosten van een aquaduct in vergelijking met een viaduct circa 30 miljoen euro bedragen in plaats van 150 miljoen euro, waar bij het nemen van de startbeslissing nog van werd uitgegaan?

Vraag 4: Klopt het dat het onderzoek «appels met appels» heeft vergeleken door dezelfde berekening als Rijkswaterstaat te gebruiken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5: Hoe komt het volgens u dat Rijkswaterstaat in 2013 stelde dat een aquaduct 220 miljoen euro zou gaan kosten?

Vraag 6: Verwacht u dat wanneer Rijkswaterstaat deze berekening opnieuw zou gaan maken, zij nog steeds op 220 miljoen euro uit zou komen?

Vraag 7: Bent u bereid in gesprek te gaan met de gemeente Oirschot en eventueel de provincie Noord-Brabant om de bevindingen van het nieuwe onderzoek te bespreken en te bezien waar de verschillen vandaan kunnen komen?

Vraag 8: Kunt u aangeven of dit nieuwe onderzoek van ingenieursbureau IPV Delft in opdracht van de gemeente Oirschot voor u aanleiding geeft om nader te verkennen of een aquaduct aanleggen als alternatief voor het A58-viaduct bij Oirschot een verstandig idee zou zijn, aangezien dit een nadrukkelijk wens is van de lokale gemeenschap in Oirschot?

AANVULLING:

De minister heeft inmiddels ook gereageerd. Zie haar antwoord hier.

Eindrapportage ipvDelft - 29-Maart-2021

Vandaag (29-Maart-2021) hebben we het persmoment gehad waarin we het eindrapport van ipvDelft hebben toegelicht. Naast de pers, was ook de wethouder Ad van Beek aanwezig, de PACT-leden en enkele raadsleden.

Hieronder ziet u de kern: het aquaduct is vele malen goedkoper dan ooit is voorgehouden! Zie onderstaande tabel:

 • Rijkswaterstaat heeft in 2013 aangegeven dat de meerkosten EUR150mln is. Let op: dit verschil komt uit een concept-rapport van Grontmij in opdracht van de Gemeente Oirschot zélf uit 2008!
 • In de quickscan heeft ipvDelft aangegeven dat het aquaduct EUR54,7mln méér kost. Let op: dit is afgezet t.o.v. één nieuw viaduct voor beide rijbanen; dus voor zowel noord- als zuidbaan.
 • In het vervolg quickscan geeft ipvDelft aan dat de meerkosten EUR30,7mln zijn. Dit is gebaseerd op het in 2 fasen vervangen van het huidige viaduct; conform hetgeen nu in het concept-OTB van Rijkswaterstaat staat. Dus: eerst een nieuw, hoger viaduct aan de Heras-zijde, en dan op termijn vervangen van het bestaande viaduct.


De documenten vindt u hier:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beroep ingestuurd naar de Raad van State inzake on WOB-verzoek - 7-Jan-2021

Op 7-Jan-2021 heeft de werkgroep beroep ingestuurd naar de Raad van State inzake ons WOB verzoek. Klik hier voor dit beroep.

De samenvatting is (lees deze zinnetjes twee keer): je vraagt per WOB verzoek om documenten die een besluit van 2013 onderbouwen, en je krijgt documenten die geen van alle relevant zijn. Ze zijn namelijk ofwel concept van de Gemeente Oirschot (uit 2008, dus 5 jaar daarvoor) ofwel van later datum.

Even terugfilmen wat er is gebeurd:

 • Op 31-Maart-2019 sturen wij een WOB verzoek in. Dit WOB-verzoek ging om twee zaken duidelijk te krijgen: (1) Waarop heeft de minister in 2013 startbeslissing gebaseerd en daarmee de verdiepte ligging per deze startbeslissing geschrapt, (2) Bij gedeputeerde Van Heugten is in 2014 aangegeven (door iemand van Rijkswaterstaat) dat een aquaduct bij Oirschot EUR140mln duurder zou zijn dan bovengronds verbreden: waar komt dat bedrag vandaan?
 • Op 19-Juni-2019 krijgen we antwoord: 7 documenten krijgen we terug. Waarvan 2 concept-rapporten uit 2008 (!) gemaakt in opdracht van Gemeente Oirschot, en de overige 5 zijn allen van later datum dan de startbeslissing. Heel raar dat die 7 documenten de onderbouwing zouden zijn; en dus bezwaar aangetekend.
 • Op 8-Juli-2019 sturen wij het bezwaarschrift in. En we worden uitgenodigd voor een hoorzitting om dit bezwaar toe te lichten.
 • Op 20-Sep-2019 vindt de hoorzitting plaats, en wij lichten daar (Den Haag) mondeling toe waarom wij bezwaar maken. In het kort (zoals hierboven genoemd) die opgestuurde 7 documenten kunnen nooit de onderbouwing voor de minister zijn geweest, want ze zijn ófwel concept uit 2008, ófwel van later datum.
 • Op 7-Nov-2019 krijgen we antwoord op ons bezwaar en hoorzitting: afgewezen! Maar er blijkt wél 1 extra document te zijn: een rapport van de Value Engineering sessie; dus dat is ons alsnog toegestuurd. Kortom: we hebben dus 7 + 1 = 8 documenten. Pikant detail: ook deze VE-sessie is van ná de startbeslissing.
 • Vervolgens hebben we op 15-Jan-2020 een beroepschrift ingediend. Zo gaat dat: eerst bezwaar maken, en als dat wordt afgewezen: een beroep.
  We herhalen simpelweg hetgeen in ons WOB-verzoek staat: waarop heeft de minister haar startbeslissing gebaseerd in 2013. En op basis van welke berekening is in 2014 gesteld dat een aquaduct EUR140mln duurder is dan bovengronds verbreden?
 • En toen kwam Corona ........
 • Dat betekende dat onze zitting (in de rechtbank Den Bosch) wellicht schriftelijk afgedaan zou worden. Omdat we niet het risico wilde lopen dat het (zonder onze aanwezigheid aan herhaling van zetten zou worden): hebben we op 1-Juni-2020 een pleitnota ingestuurd. En daarin nogmaals uitgelegd waarom wij geen antwoord op ons WOB-verzoek hebben gekregen.
 • Op 24-Sep-2020 "D-day"! De rechtszitting in Den Bosch. Natuurlijk zaait Rijkswaterstaat verwarring door doodleuk te melden "De startbeslissig dateert toch van 2018? Dus die documentatie was prima op tijd". Die dame was effe in de bonen, want die startbeslissing van 2018 gaat over het stuk van A58 St Annabosch-Galderen. Maar goed: door zo'n lullige opmerking ben je toch weer even uit balans.
 • Uiteindelijk valt op 1-Dec-2020 de uitspraak van de rechter op de mat. Beroep is ongegrond verklaard: er zijn niet meer documenten dan de reeds overlegde stukken.

En nu even goed gaan zitten. Want wat blijkt: het ministerie heeft niet het dossier gelicht van 2013. Maar ze hebben intern gezocht met trefwoorden!! Jazeker: met trefwoorden. En nog de verkeerde ook! Zoals "Innnov58", terwijl het "InnovA58" is.

Kortom: er zit niks anders op, dan de gang naar de Raad van State. Lees onze onderbouwing en je zult verbaast zijn over hoe slecht het ministerie hun dossier op orde hebben. En ook hoe belabberd de rechtspraak is: de rechter vond het gevonden aantal documenten "niet ongeloofwaardig". Dat ze geen van allen relevant zijn, daar heeft de rechter niet naar gekeken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentatie quickscan ipvDelft - 2-Okt-2020

Op 2-Okt-2020 heeft er een formeel persmoment plaatsgevonden in zaal De Beurs in Oirschot. Tijdens dit persmoment heeft onze stichting (vanuit haar kartrekkersrol van het PACT A58) een toelichting gegeven op de historie en kort ingegaan op de 1e fase rapport van ipvDelft.

Klein intermezzo: IpvDelft is door het PACT gevraagd een onafhankelijke kostenraming te maken voor het aquaduct. De aanleiding voor dit kostenonderzoek was het feit dat er geen onderbouwing bleek te zijn voor de eerder berekende meerkosten van het aquaduct. We hebben dit per WOB-verzoek aangekaart, en tijdens de onlangs (24-Sep) gehouden rechtszitting in Den Bosch bleek de onderbouwing voor EUR141mln meerkosten niet aanwezig. Dit wisten wij al heel lang, maar er was eerst dit juridische pad nodig om dat zwart-op-wit te krijgen.

Afijn: terug naar het persmoment. De slides daarvoor vindt u hier.
Aanwezig was de wethouder Ad van Beek, de pers (ED) en vertegenwoordigers van de burgergroeperingen/buurtverenigingen die het PACT hebben ondertekend.

Zoals u in de slides kunt zien: we hebben een korte toelichting gegeven op de historie en een korte toelichting op de belangrijkste conclusie van ipvDelft.
Deze conclusie is: een aquaduct kost geen EUR152mln méér, maar ca EUR55mln. Op een budget van EUR311mln maakt dat een groot verschil. Bovendien: we weten sinds onze rechtszaak op 24-Sep-2020, dat dit budget van EUR311mln niet onderbouwd is; en we weten ook van onze vorige wethouder Heijman dat dit budget reeds fors is overschreden. Kortom: reden genoeg voor een vervolg!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De stichting heeft rechtszitting gehad i.v.m. gebrekkig antwoord op ons WOB-verzoek, 24-Sep-2020

Zie het krantenartikel in het ED van 25-Sep-2020 (link onderaan).
We (de stichting) hebben gisteren (24-Sep) de rechtszitting gehad over de beantwoording van ons WOB-verzoek. Dit WOB-verzoek ging (in het kort) over drie punten:

 • Welke onderbouwing ligt er onder de startbeslissing van 2013? Per die startbeslissing is een budget gereserveerd van EUR311mln voor het traject Eindhoven - Tilburg; waar is dat budget op gebaseerd en welke kanaalpassage/viaduct was daar berekend?
 • Welke onderbouwing voor de in 2014 genoemde meerkosten van een aquaduct van EUR141mln?
 • Het concept-OTB is verspreid onder gemeenten aan de A58 en is daarmee publiek opvraagbaar; waarom is ons dat concept-OTB ons niet toegestuurd?


De uitspraak moet nog volgen, maar één ding is duidelijk: voor de eerste twee punten is er geen andere documentatie dan wij al hebben. Dat betekent: er ligt geen onderbouwing onder! Dit is natuurlijk wonderlijk en niet acceptabel; dat moest u eens proberen met de aanvraag van een hypotheek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brief van burgemeester aan Minister Infrastructuur en Waterstaat - 30-Juli-2020

Op 30-Juli-2020 heeft de burgemeester deze brief gestuurd aan Minister Van Nieuwenhuizen (met kopie aan Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Brabant).
Doel van deze brief in een aankondiging te doen van het kostenonderzoek door ipvDelft; dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door raadsbrede ondersteuning en is begeleid door onze stichting (als onderdeel van het PACTA58). Dit schrijven benadrukt nogmaals de 3 speerpunten:
- Saldo-0
- Beekdalpassage
- Wilheminakanaalpassage

Deze brief is tevens de opstap naar een gesprek met de minister. Dit is overigens de 2e brief van de Burgemeester naar de Minister. De eerste brief (met uitnodiging voor een bezoek aan Oirschot) dateert van 21-Dec-2018. Zie verderop in dit archief.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zitting rechtbank inzake WOB-verzoek - 11-Jun-2020 - gecanceled vanwege Corona

Op 11-Juni-2020 was de zitting gepland n.a.v. ons WOB-verzoek. Dit WOB-verzoek gaat over het opvragen van de documenten die onderbouwing geven aan de startbeslissing van de minister in 2013. Ja, dat leest u goed: 2013. We hebben jaren gevraagd om die onderbouwing, en die kregen we maar niet. Dus wij dachten: het kan toch niet zo zijn dat er helemaal niks onder die handtekening in 2013 ter waarde van EUR300mln ligt? Dus maar een WOB-verzoekje ingediend. Zie in eerdere berichten hieronder over dti WOB-verzoek. En ja, u leest ook goed: op 11-Juni was de zitting gepland; want door Corona is deze zitting geannuleerd. Omdat de kans groot is dat deze zitting helemaal niet meer door gaat (en schriftelijk wordt afgehandeld), is er voor ons geen kans meer om een toelichting te geven. En dus hebben we die toelichting maar op papier gezet. De juridische term daarvoor is "pleitnota". Deze pleitnota is vandaag (3-Juni-2020) ingestuurd naar de rechtbank. Klik hier.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raadsleden verlaten PACT A58 - 27-Mei-2020

Partir c'est mourir un peu. Afscheid nemen doet zeer. Helaas hebben de raadsfracties vandaag (27-Mei-2020) in de PACT-vergadering aangegeven het PACT te zullen verlaten. De reden is dat het PACT aan de raad en het college gevraagd heeft geld beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een onafhankelijk kosten-onderzoek naar een aquaduct. Dit kan leiden tot een discussie over belangenverstrengeling: de fracties zijn immers lid van het PACT, maar via de gemeenteraad ook opdrachtgever aan het college. En uiteindelijk misschien zelfs controleur van het opgeleverde onderzoeksrapport. Kortom: eruit stappen is de enige integere aktie. En aldus geschiedde. Wij (Stichting Aquaduct) betreuren dit omdat de kracht altijd in de combinatie van politiek en burgers heeft gezeten. Zonder dit PACT waren we ook nooit zover gekomen. Maar uiteraard snappen we de keuze van de raadsleden wel: als er ook maar een zweem van belangenverstrengeling is, dan heb je weer gedoe. En dat leidt alleen maar af van hetgeen we willen: eerst een onafhankelijk onderzoek naar de kosten van een aquaduct.

Ligt het PACT nu op zijn gat? Nee, helemaal niet, want onze stichting heeft het stokje overgenomen! En ook de begeleiding van het ingenieursbureau dat het kosten-onderzoek gaat doen, zal door ons gedaan worden. Overigens zijn we enige tijd geleden overgegaan van werkgroep naar stichting omdat we (o.a. vanwege het WOB-verzoek) de rechtsgang richting Raad van State zagen aankomen. Bijkomend voordeel van onze stichtingsvorm (als integraal onderdeel van het PACT) is dat we nu voor dit advies-bureau een passende rechtsvorm hebben waar zij aan kunnen rapporteren.

Klik hier voor het verslag van het PACT van 27-Mei-2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvulling op rechtszitting, 9-Maart-2020

Op 9-Maart-2020 heeft de werkgroep een bericht gestuurd naar De Rechtbank i.v.m. hun vraag "mogen bij ons onbekende documenten worden gebruikt bij de beoordeling van ons beroep". Beetje vreemde vraag is dat: je vraagt per WOB-verzoek documenten op, en als je die alsnog niet hebt gekregen, maar de rechtbank wel, dan vragen onze toestemming om die (dus bij ons onbekende documenten) alsnog mee te wegen in het oordeel. Snapt u het nog?
Afijn: we hebben bezwaar aangetekend en stemmen niet zonder meer hiermee in. Klik hier voor onze brief.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De sichting "A58 Oirschot, aquaduct in het groen" is een feit!

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 77003748. Onze stichting onderschrijft de standpunten van het PACT A58 en heeft als doel:

1. Het waarborgen van een optimale verbreding van de A58 in de gemeente Oirschot, in die zin dat de leefbaarheid, het woonklimaat en gezondheid/welzijn van haar inwoners voorop staat;

2. De realisatie van de verbreding van de A58 het monumentale en landschappelijke karakter van de gemeente Oirschot niet aantast en/of overlast en schade veroorzaakt aan de gemeente Oirschot;

3. Het bevorderen van de realisatie van een aquaduct ten behoeve van de verbreding van de A58 en het vlak houden van beekdalpassage terhoogte van Spoordonk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eerste WOB-verzoek naar de minister, 31-Maart-2019

De werkgroep is bezig met de voorbereiding van onze zienswijze op het ontwerptracébesluit (OTB). Dit OTB wordt verwacht rond de zomervakantie 2019.
Omdat we al 5 jaar (!) bezig zijn met dit dossier, verwachten wij dat er stappen nodig zijn tot aan de Raad van State. Deze gang naar RvS bereiden we voor via enkele WOB-verzoeken (wet openbaarheid bestuur).

Op 31-Maart-2019 heeft de werkgroep het eerste WOB-verzoek verstuurd naar de minister. Klik hier.
De werkgroep heeft reactie ontvangen waarin wordt gevraagd om uitstel voor beantwoording. De minister geeft aan tijd nodig te hebben tot 12-Juni-2019.

Dit verzoek tot uitstel hebben we geweigerd (en tevens de minister in gebreke gesteld) omdat de gegeven reden onrechtmatig is. Klik hier.
De minister geeft namelijk als reden dat voor de beantwoording stukken van derden nodig zouden zijn, en dat is (betreffende het schrappen van het aquaduct) niet zo. Alle documenten die relevant zijn voor het schrappen van de variant "aquaduct" zijn namelijk door het ministerie zelf opgesteld.

In de beantwoording van ons WOB-verzoek zijn een aantal documenten door het ministerie aangeleverd. Echter: deze documenten dateren allemaal van een later datum dan de handtekening van de minister onder het startdocument van 16-Mei-2013. Daarbij komt: de documenten geven zeer verschillende kosten voor een aquaduct. Het ene document rept over "EUR140mln meerkosten", en het andere document noemt "totale kosten van EUR140mln". En het wordt nog erger: de EUR140mln meerkosten geven niet aan t.o.v. welke (bovengrondse) variant deze zijn vergeleken. Kortom: een groot raadsel en we missen dus nog bepaalde documenten.

We hebben daarom een bezwaar ingediend en deze per hoorzitting (20-Sept-2019) toegelicht. Klik hier voor onze voorbereiding op de hoorzitting.

Naar aanleiding van dit bezwaar en hoorzitting, zijn géén nieuwe documenten toegestuurd. De werkgroep is dus bevestigd in haar conclusie: op het moment dat de minister op 16-Mei-2013 de startbeslissing ondertekende, lag er geen onderbouwing voor de kosten van een aquaduct, er was onderbouwing voor de meerkosten van een aquaduct. Als dat wel het geval was geweest, dan hadden we die documenten/onderbouwing per WOB-verzoek toegezonden hebben gekregen. En zoals gezegd: alle ontvangen documenten dateren van maanden later dan de handtekening van de minister.

En dus hebben we op 15-Jan-2020 een beroepsschrift ingestuurd.
Klik hier voor beroepsschrift

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie-avond in Gemeentehuis Oirschot, 27-Mei-2019

Op maandag 27-Mei-2019 heeft de werkgroep "aquaduct" een informatie-avond in het gemeentehuis in Oirschot gehouden. Die avond was druk bezocht (ca 70 mensen). Het doel van de avond was tweeledig:

 1. Alle geinteresseerden op gelijk kennis niveau brengen van hetgeen er de afgelopen 6 jaar (!) is gebeurd.
 2. Aan de hand van 4 standpunten toelichten wat er aan de procedure tot nu toe allemaal schort.

De presentatie staat hier: kik hier.

Heeft u de informatieavond gemist, en wenst u (uw groep) een aparte toelichting: neem dan contact met ons op via: info@oirschotaquaductinhetgroen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondertekening PACT A58, 18-Nov-2018

Op 18-Nov-2018 hebben all Oirschotse politieke partijen én de betrokken buurtverenigingen en belangenorganisatie de handtekening gezet onder het PACT A58.

Op 23-Nov-2018 is dit PACT met onderliggend manifest aangeboden aan Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en het college van Burgemeester en Wethouder van de Gemeente Oirschot. De standpunten van het PACT staan hieronder. Het manifest zit als bijlage bij deze brief: klik.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burgemeester informeert de Minister over het PACT, 21-Dec-2018

Op 21-Dec-2018 heeft de Burgemeester de Minister Van Nieuwenhuizen hierover geïnformeerd en tevens een verzoek gedaan om de Gemeente Oirschot te bezoeken. Tot op heden heeft dat bezoek helaas nog niet plaats gevonden.

De brief van de Burgemeester aan de Minister (inclusief het onderliggende manifest) vindt u hier: klik.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie-avond in De Stapperij, 27-Mei-2015

Op 27-Mei-2015 heeft de werkgroep een presentatie gehouden in de Stapperij. Zie de presentatie hier: klik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezwaarschrift ingestuurd naar gedeputeerde Van Heugten, 31-Aug-2014

Op 31-Aug-2014 heeft de werkgroep een bezwaarschrift gestuurd aan gedeputeerde Van Heugten. Klik hier voor de brief. Klik hier voor het bezwaarschrift.
De reactie van Van Heugten vindt u hier: klik hier.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eerste échte informatie-avond in De Enck - 14-Apr-2014

Op 14-Apr-2014 heeft de werkgroep een informatie-avond gehouden in De Enck. Zie presentatie hier: klik hier.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------