OirschotAquaductinhetGroen

Op 7-Jan-2021 heeft de werkgroep beroep ingestuurd naar de Raad van State inzake ons WOB verzoek. Klik hier voor dit beroep.

De samenvatting is (lees deze zinnetjes twee keer): je vraagt per WOB verzoek om documenten die een besluit van 2013 onderbouwen, en je krijgt documenten die geen van alle relevant zijn. Ze zijn namelijk ofwel concept van de Gemeente Oirschot (uit 2008, dus 5 jaar daarvoor) ofwel van later datum.

Even terugfilmen wat er is gebeurd:

 • Op 31-Maart-2019 sturen wij een WOB verzoek in. Dit WOB-verzoek ging om twee zaken duidelijk te krijgen: (1) Waarop heeft de minister in 2013 startbeslissing gebaseerd en daarmee de verdiepte ligging per deze startbeslissing geschrapt, (2) Bij gedeputeerde Van Heugten is in 2014 aangegeven (door iemand van Rijkswaterstaat) dat een aquaduct bij Oirschot EUR140mln duurder zou zijn dan bovengronds verbreden: waar komt dat bedrag vandaan?
 • Op 19-Juni-2019 krijgen we antwoord: 7 documenten krijgen we terug. Waarvan 2 concept-rapporten uit 2008 (!) gemaakt in opdracht van Gemeente Oirschot, en de overige 5 zijn allen van later datum dan de startbeslissing. Heel raar dat die 7 documenten de onderbouwing zouden zijn; en dus bezwaar aangetekend.
 • Op 8-Juli-2019 sturen wij het bezwaarschrift in. En we worden uitgenodigd voor een hoorzitting om dit bezwaar toe te lichten.
 • Op 20-Sep-2019 vindt de hoorzitting plaats, en wij lichten daar (Den Haag) mondeling toe waarom wij bezwaar maken. In het kort (zoals hierboven genoemd) die opgestuurde 7 documenten kunnen nooit de onderbouwing voor de minister zijn geweest, want ze zijn ófwel concept uit 2008, ófwel van later datum.
 • Op 7-Nov-2019 krijgen we antwoord op ons bezwaar en hoorzitting: afgewezen! Maar er blijkt wél 1 extra document te zijn: een rapport van de Value Engineering sessie; dus dat is ons alsnog toegestuurd. Kortom: we hebben dus 7 + 1 = 8 documenten. Pikant detail: ook deze VE-sessie is van ná de startbeslissing.
 • Vervolgens hebben we op 15-Jan-2020 een beroepschrift ingediend. Zo gaat dat: eerst bezwaar maken, en als dat wordt afgewezen: een beroep.
  We herhalen simpelweg hetgeen in ons WOB-verzoek staat: waarop heeft de minister haar startbeslissing gebaseerd in 2013. En op basis van welke berekening is in 2014 gesteld dat een aquaduct EUR140mln duurder is dan bovengronds verbreden?
 • En toen kwam Corona ........
 • Dat betekende dat onze zitting (in de rechtbank Den Bosch) wellicht schriftelijk afgedaan zou worden. Omdat we niet het risico wilde lopen dat het (zonder onze aanwezigheid aan herhaling van zetten zou worden): hebben we op 1-Juni-2020 een pleitnota ingestuurd. En daarin nogmaals uitgelegd waarom wij geen antwoord op ons WOB-verzoek hebben gekregen.
 • Op 24-Sep-2020 "D-day"! De rechtszitting in Den Bosch. Natuurlijk zaait Rijkswaterstaat verwarring door doodleuk te melden "De startbeslissig dateert toch van 2018? Dus die documentatie was prima op tijd". Die dame was effe in de bonen, want die startbeslissing van 2018 gaat over het stuk van A58 St Annabosch-Galderen. Maar goed: door zo'n lullige opmerking ben je toch weer even uit balans.
 • Uiteindelijk valt op 1-Dec-2020 de uitspraak van de rechter op de mat. Beroep is ongegrond verklaard: er zijn niet meer documenten dan de reeds overlegde stukken.

En nu even goed gaan zitten. Want wat blijkt: het ministerie heeft niet het dossier gelicht van 2013. Maar ze hebben intern gezocht met trefwoorden!! Jazeker: met trefwoorden. En nog de verkeerde ook! Zoals "Innnov58", terwijl het "InnovA58" is.

Kortom: er zit niks anders op, dan de gang naar de Raad van State. Lees onze onderbouwing en je zult verbaast zijn over hoe slecht het ministerie hun dossier op orde hebben. En ook hoe belabberd de rechtspraak is: de rechter vond het gevonden aantal documenten "niet ongeloofwaardig". Dat ze geen van allen relevant zijn, daar heeft de rechter niet naar gekeken.

Op 2-Okt-2020 heeft er een formeel persmoment plaatsgevonden in zaal De Beurs in Oirschot. Tijdens dit persmoment heeft onze stichting (vanuit haar kartrekkersrol van het PACT A58) een toelichting gegeven op de historie en kort ingegaan op de 1e fase rapport van ipvDelft.

Klein intermezzo: IpvDelft is door het PACT gevraagd een onafhankelijke kostenraming te maken voor het aquaduct. De aanleiding voor dit kostenonderzoek was het feit dat er geen onderbouwing bleek te zijn voor de eerder berekende meerkosten van het aquaduct. We hebben dit per WOB-verzoek aangekaart, en tijdens de onlangs (24-Sep) gehouden rechtszitting in Den Bosch bleek de onderbouwing voor EUR141mln meerkosten niet aanwezig. Dit wisten wij al heel lang, maar er was eerst dit juridische pad nodig om dat zwart-op-wit te krijgen.

Afijn: terug naar het persmoment. De slides daarvoor vindt u hier.
Aanwezig was de wethouder Ad van Beek, de pers (ED) en vertegenwoordigers van de burgergroeperingen/buurtverenigingen die het PACT hebben ondertekend.

Zoals u in de slides kunt zien: we hebben een korte toelichting gegeven op de historie en een korte toelichting op de belangrijkste conclusie van ipvDelft.
Deze conclusie is: een aquaduct kost geen EUR152mln méér, maar ca EUR55mln. Op een budget van EUR311mln maakt dat een groot verschil. Bovendien: we weten sinds onze rechtszaak op 24-Sep-2020, dat dit budget van EUR311mln niet onderbouwd is; en we weten ook van onze vorige wethouder Heijman dat dit budget reeds fors is overschreden. Kortom: reden genoeg voor een vervolg!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Op 30-Juli-2020 heeft de burgemeester deze brief gestuurd aan Minister Van Nieuwenhuizen (met kopie aan Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Brabant).
Doel van deze brief in een aankondiging te doen van het kostenonderzoek door ipvDelft; dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door raadsbrede ondersteuning en is begeleid door onze stichting (als onderdeel van het PACTA58). Dit schrijven benadrukt nogmaals de 3 speerpunten:
- Saldo-0
- Beekdalpassage
- Wilheminakanaalpassage

Deze brief is tevens de opstap naar een gesprek met de minister.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Op 2-Okt-2020 heeft er een formeel persmoment plaatsgevonden in zaal De Beurs in Oirschot. Tijdens dit persmoment heeft onze stichting (vanuit haar kartrekkersrol van het PACT A58) een toelichting gegeven op de historie en kort ingegaan op de 1e fase rapport van ipvDelft.

Klein intermezzo: IpvDelft is door het PACT gevraagd een onafhankelijke kostenraming te maken voor het aquaduct. De aanleiding voor dit kostenonderzoek was het feit dat er geen onderbouwing bleek te zijn voor de eerder berekende meerkosten van het aquaduct. We hebben dit per WOB-verzoek aangekaart, en tijdens de onlangs (24-Sep) gehouden rechtszitting in Den Bosch bleek de onderbouwing voor EUR141mln meerkosten niet aanwezig. Dit wisten wij al heel lang, maar er was eerst dit juridische pad nodig om dat zwart-op-wit te krijgen.

Afijn: terug naar het persmoment. De slides daarvoor vindt u hier.
Aanwezig was de wethouder Ad van Beek, de pers (ED) en vertegenwoordigers van de burgergroeperingen/buurtverenigingen die het PACT hebben ondertekend.

Zoals u in de slides kunt zien: we hebben een korte toelichting gegeven op de historie en een korte toelichting op de belangrijkste conclusie van ipvDelft.
Deze conclusie is: de meerkosten van een aquaduct zijn altijd veel te hoog opgegeven.


Op 11-Juni-2020 was de zitting gepland n.a.v. ons WOB-verzoek. Dit WOB-verzoek gaat over het opvragen van de documenten die onderbouwing geven aan de startbeslissing van de minister in 2013. Ja, dat leest u goed: 2013. We hebben jaren gevraagd om die onderbouwing, en die kregen we maar niet. Dus wij dachten: het kan toch niet zo zijn dat er helemaal niks onder die handtekening in 2013 ter waarde van EUR300mln ligt? Dus maar een WOB-verzoekje ingediend. Zie in eerdere berichten hieronder over dti WOB-verzoek. En ja, u leest ook goed: op 11-Juni was de zitting gepland; want door Corona is deze zitting geannuleerd. Omdat de kans groot is dat deze zitting helemaal niet meer door gaat (en schriftelijk wordt afgehandeld), is er voor ons geen kans meer om een toelichting te geven. En dus hebben we die toelichting maar op papier gezet. De juridische term daarvoor is "pleitnota". Deze pleitnota is vandaag (3-Juni-2020) ingestuurd naar de rechtbank. Klik hier.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Partir c'est mourir un peu. Afscheid nemen doet zeer. Helaas hebben de raadsfracties vandaag (27-Mei-2020) in de PACT-vergadering aangegeven het PACT te zullen verlaten. De reden is dat het PACT aan de raad en het college gevraagd heeft geld beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een onafhankelijk kosten-onderzoek naar een aquaduct. Dit kan leiden tot een discussie over belangenverstrengeling: de fracties zijn immers lid van het PACT, maar via de gemeenteraad ook opdrachtgever aan het college. En uiteindelijk misschien zelfs controleur van het opgeleverde onderzoeksrapport. Kortom: eruit stappen is de enige integere aktie. En aldus geschiedde. Wij (Stichting Aquaduct) betreuren dit omdat de kracht altijd in de combinatie van politiek en burgers heeft gezeten. Zonder dit PACT waren we ook nooit zover gekomen. Maar uiteraard snappen we de keuze van de raadsleden wel: als er ook maar een zweem van belangenverstrengeling is, dan heb je weer gedoe. En dat leidt alleen maar af van hetgeen we willen: eerst een onafhankelijk onderzoek naar de kosten van een aquaduct.

Ligt het PACT nu op zijn gat? Nee, helemaal niet, want onze stichting heeft het stokje overgenomen! En ook de begeleiding van het ingenieursbureau dat het kosten-onderzoek gaat doen, zal door ons gedaan worden. Overigens zijn we enige tijd geleden overgegaan van werkgroep naar stichting omdat we (o.a. vanwege het WOB-verzoek) de rechtsgang richting Raad van State zagen aankomen. Bijkomend voordeel van onze stichtingsvorm (als integraal onderdeel van het PACT) is dat we nu voor dit advies-bureau een passende rechtsvorm hebben waar zij aan kunnen rapporteren.

Klik hier voor het verslag van het PACT van 27-Mei-2020

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Op 9-Maart-2020 heeft de werkgroep een bericht gestuurd naar De Rechtbank i.v.m. hun vraag "mogen bij ons onbekende documenten worden gebruikt bij de beoordeling van ons beroep". Beetje vreemde vraag is dat: je vraagt per WOB-verzoek documenten op, en als je die alsnog niet hebt gekregen, maar de rechtbank wel, dan vragen onze toestemming om die (dus bij ons onbekende documenten) alsnog mee te wegen in het oordeel. Snapt u het nog?
Afijn: we hebben bezwaar aangetekend en stemmen niet zonder meer hiermee in. Klik hier voor onze brief.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De sichting "A58 Oirschot, aquaduct in het groen" is een feit!
Ingeschreven bij de KvK onder nummer 77003748.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De werkgroep is bezig met de voorbereiding van onze zienswijze op het ontwerptracébesluit (OTB). Dit OTB wordt verwacht rond de zomervakantie 2019.
Omdat we al 5 jaar (!) bezig zijn met dit dossier, verwachten wij dat er stappen nodig zijn tot aan de Raad van State. Deze gang naar RvS bereiden we voor via enkele WOB-verzoeken (wet openbaarheid bestuur).

Op 31-Maart-2019 heeft de werkgroep het eerste WOB-verzoek verstuurd naar de minister. Klik hier.
De werkgroep heeft reactie ontvangen waarin wordt gevraagd om uitstel voor beantwoording. De minister geeft aan tijd nodig te hebben tot 12-Juni-2019.

Dit verzoek tot uitstel hebben we geweigerd (en tevens de minister in gebreke gesteld) omdat de gegeven reden onrechtmatig is. Klik hier.
De minister geeft namelijk als reden dat voor de beantwoording stukken van derden nodig zouden zijn, en dat is (betreffende het schrappen van het aquaduct) niet zo. Alle documenten die relevant zijn voor het schrappen van de variant "aquaduct" zijn namelijk door het ministerie zelf opgesteld.

In de beantwoording van ons WOB-verzoek zijn een aantal documenten door het ministerie aangeleverd. Echter: deze documenten dateren allemaal van een later datum dan de handtekening van de minister onder het startdocument van 16-Mei-2013. Daarbij komt: de documenten geven zeer verschillende kosten voor een aquaduct. Het ene document rept over "EUR140mln meerkosten", en het andere document noemt "totale kosten van EUR140mln". En het wordt nog erger: de EUR140mln meerkosten geven niet aan t.o.v. welke (bovengrondse) variant deze zijn vergeleken. Kortom: een groot raadsel en we missen dus nog bepaalde documenten.

We hebben daarom een bezwaar ingediend en deze per hoorzitting (20-Sept-2019) toegelicht. Klik hier voor onze voorbereiding op de hoorzitting.

Naar aanleiding van dit bezwaar en hoorzitting, zijn géén nieuwe documenten toegestuurd. De werkgroep is dus bevestigd in haar conclusie: op het moment dat de minister op 16-Mei-2013 de startbeslissing ondertekende, lag er geen onderbouwing voor de kosten van een aquaduct, er was onderbouwing voor de meerkosten van een aquaduct. Als dat wel het geval was geweest, dan hadden we die documenten/onderbouwing per WOB-verzoek toegezonden hebben gekregen. En zoals gezegd: alle ontvangen documenten dateren van maanden later dan de handtekening van de minister.

En dus hebben we op 15-Jan-2020 een beroepsschrift ingestuurd.
Klik hier voor beroepsschrift

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Op maandag 27-Mei-2019 heeft de werkgroep "aquaduct" een informatie-avond in het gemeentehuis in Oirschot gehouden. Die avond was druk bezocht (ca 70 mensen). Het doel van de avond was tweeledig:

 1. Alle geinteresseerden op gelijk kennis niveau brengen van hetgeen er de afgelopen 6 jaar (!) is gebeurd.
 2. Aan de hand van 4 standpunten toelichten wat er aan de procedure tot nu toe allemaal schort.

De presentatie staat hier: kik hier.

Heeft u de informatieavond gemist, en wenst u (uw groep) een aparte toelichting: neem dan contact met ons op via: info@oirschotaquaductinhetgroen.nl

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Op 27-Mei-2015 heeft de werkgroep een presentatie gehouden in de Stapperij. Zie de presentatie hier: klik

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Op 31-Aug-2014 heeft de werkgroep een bezwaarschrift gestuurd aan gedeputeerde Van Heugten. Klik hier voor de brief. Klik hier voor het bezwaarschrift.
De reactie van Van Heugten vindt u hier: klik hier.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Op 14-Apr-2014 heeft de werkgroep een informatie-avond gehouden in De Enck. Zie presentatie hier: klik hier.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++