OirschotAquaductinhetGroen
Rijkswaterstaat blijft verwarring zaaien over de kosten van een aquaduct, 30-Aug-2021


Op 30-Aug-2021 hebben we, gezamenlijk met ipvDelft de kostenberekening toegelicht van een aquaduct toegelicht.
En een paar dagen later krijgen we een bericht van Rijkswaterstaat waarbij ze, zonder enige toelichting er in totaal EUR70mln bijplussen!

 • Het is compleet onduidelijk waarom ze de opslagpercentage opvoeren, ter grootte van EUR33mln
 • De meerkosten van EUR40mln staan wel degelijk in de berekening van ipvDelft

Lees even verder onder het plaatje, want het kan nóg erger ...

En tot overmaat van ramp: Rijkswaterstaat beschuldigde ipvDelft van een te optmisische voorstelling van de kosten omdat zij (ipvDelft) de BTW niet hadden meegerekend. Wat een schaamteloze uitspraak is, want hun eigen berekening (die uitkwam op EUR141mln) is niet eens duidelijk over incusief of exclusief BTW.
Zie het rode tekstblok screenshot uit hun kostenberekening uit 2014. Het is slecht te lezen, maar de onderste regel is EUR141mln inclusief BTW. De regel er direct boven, is exclusief BTW.

Ingezonden brief in Weekjournaal, 2-Jun-2021

Mooi stuk van Marienette Wemelsfelder (D66).
Lees het hele artikel hier op de website van het Weekjournaal.

Vaktijdschrift Land en Water publiceert de provinciale steun voor het aquaduct, Mei-2021

Het toonaangevend vaktijdschrift Land en Water heeft een pagina artikel over de provinciale steun voor het aquaduct. Het volledige artikel is geplaatst op onze archief pagina.

Steun van gemeenteraad, 20-Apr-2021

Eindelijk! 7 jaar na onze eerste informatie-avond in De Enck (April-2014) spreekt de raad zich unaniem uit voor een aquaduct. Het heeft even geduurd, maar nu is het dan eindelijk zover: de raad is vóór. En uiteraard: dit is slechts een stap in de goede richting, maar zover zijn we de afgelopen jaren nog niet gekomen. Het rapport van ipvDelft bleek het breekijzer: de kosten zijn veel lager dan ooit is voorgehouden. Lees ook het bericht hieronder (Eindrapport ipvDElft).

Eindrapportage ipvDelft

Vandaag (29-Maart-2021) hebben we het persmoment gehad waarin we het eindrapport van ipvDelft hebben toegelicht. Naast de pers, was ook de wethouder Ad van Beek aanwezig, de PACT-leden en enkele raadsleden.

Hieronder ziet u de kern: het aquaduct is vele malen goedkoper dan ooit is voorgehouden! Zie onderstaande tabel:

 • Rijkswaterstaat heeft in 2013 aangegeven dat de meerkosten EUR150mln is. Let op: dit verschil komt uit een concept-rapport van Grontmij in opdracht van de Gemeente Oirschot zélf uit 2008!
 • In de quickscan heeft ipvDelft aangegeven dat het aquaduct EUR54,7mln méér kost. Let op: dit is afgezet t.o.v. één nieuw viaduct voor beide rijbanen; dus voor zowel noord- als zuidbaan.
 • In het vervolg quickscan geeft ipvDelft aan dat de meerkosten EUR30,7mln zijn. Dit is gebaseerd op het in 2 fasen vervangen van het huidige viaduct; conform hetgeen nu in het concept-OTB van Rijkswaterstaat staat. Dus: eerst een nieuw, hoger viaduct aan de Heras-zijde, en dan op termijn vervangen van het bestaande viaduct.


De documenten vindt u hier:

Beroep naar de Raad van State

Op 7-Jan-2021 heeft de werkgroep beroep ingestuurd naar de Raad van State inzake ons WOB verzoek. Klik hier voor dit beroep.

De samenvatting is (lees deze zinnetjes twee keer): je vraagt per WOB verzoek om documenten die een besluit van 2013 onderbouwen, en je krijgt documenten die geen van alle relevant zijn. Ze zijn namelijk ofwel concept van de Gemeente Oirschot (uit 2008, dus 5 jaar daarvoor) ofwel van later datum.

Even terugfilmen wat er is gebeurd:

 • Op 31-Maart-2019 sturen wij een WOB verzoek in. Dit WOB-verzoek ging om twee zaken duidelijk te krijgen: (1) Waarop heeft de minister in 2013 startbeslissing gebaseerd en daarmee de verdiepte ligging per deze startbeslissing geschrapt, (2) Bij gedeputeerde Van Heugten is in 2014 aangegeven (door iemand van Rijkswaterstaat) dat een aquaduct bij Oirschot EUR140mln duurder zou zijn dan bovengronds verbreden: waar komt dat bedrag vandaan?
 • Op 19-Juni-2019 krijgen we antwoord: 7 documenten krijgen we terug. Waarvan 2 concept-rapporten uit 2008 (!) gemaakt in opdracht van Gemeente Oirschot, en de overige 5 zijn allen van later datum dan de startbeslissing. Heel raar dat die 7 documenten de onderbouwing zouden zijn; en dus bezwaar aangetekend.
 • Op 8-Juli-2019 sturen wij het bezwaarschrift in. En we worden uitgenodigd voor een hoorzitting om dit bezwaar toe te lichten.
 • Op 20-Sep-2019 vindt de hoorzitting plaats, en wij lichten daar (Den Haag) mondeling toe waarom wij bezwaar maken. In het kort (zoals hierboven genoemd) die opgestuurde 7 documenten kunnen nooit de onderbouwing voor de minister zijn geweest, want ze zijn ófwel concept uit 2008, ófwel van later datum.
 • Op 7-Nov-2019 krijgen we antwoord op ons bezwaar en hoorzitting: afgewezen! Maar er blijkt wél 1 extra document te zijn: een rapport van de Value Engineering sessie; dus dat is ons alsnog toegestuurd. Kortom: we hebben dus 7 + 1 = 8 documenten. Pikant detail: ook deze VE-sessie is van ná de startbeslissing.
 • Vervolgens hebben we op 15-Jan-2020 een beroepschrift ingediend. Zo gaat dat: eerst bezwaar maken, en als dat wordt afgewezen: een beroep.
  We herhalen simpelweg hetgeen in ons WOB-verzoek staat: waarop heeft de minister haar startbeslissing gebaseerd in 2013. En op basis van welke berekening is in 2014 gesteld dat een aquaduct EUR140mln duurder is dan bovengronds verbreden?
 • En toen kwam Corona ........
 • Dat betekende dat onze zitting (in de rechtbank Den Bosch) wellicht schriftelijk afgedaan zou worden. Omdat we niet het risico wilde lopen dat het (zonder onze aanwezigheid aan herhaling van zetten zou worden): hebben we op 1-Juni-2020 een pleitnota ingestuurd. En daarin nogmaals uitgelegd waarom wij geen antwoord op ons WOB-verzoek hebben gekregen.
 • Op 24-Sep-2020 "D-day"! De rechtszitting in Den Bosch. Natuurlijk zaait Rijkswaterstaat verwarring door doodleuk te melden "De startbeslissig dateert toch van 2018? Dus die documentatie was prima op tijd". Die dame was effe in de bonen, want die startbeslissing van 2018 gaat over het stuk van A58 St Annabosch-Galderen. Maar goed: door zo'n lullige opmerking ben je toch weer even uit balans.
 • Uiteindelijk valt op 1-Dec-2020 de uitspraak van de rechter op de mat. Beroep is ongegrond verklaard: er zijn niet meer documenten dan de reeds overlegde stukken.

En nu even goed gaan zitten. Want wat blijkt: het ministerie heeft niet het dossier gelicht van 2013. Maar ze hebben intern gezocht met trefwoorden!! Jazeker: met trefwoorden. En nog de verkeerde ook! Zoals "Innnov58", terwijl het "InnovA58" is.

Kortom: er zit niks anders op, dan de gang naar de Raad van State. Lees onze onderbouwing en je zult verbaast zijn over hoe slecht het ministerie hun dossier op orde hebben. En ook hoe belabberd de rechtspraak is: de rechter vond het gevonden aantal documenten "niet ongeloofwaardig". Dat ze geen van allen relevant zijn, daar heeft de rechter niet naar gekeken.

De werkgroep is per 14-Jan-2020 onderdeel van de stichting "A58 Oirschot, aquaduct in het groen".

Onze stichting onderschrijft de standpunten van het PACT A58 (zie screenshot hiernaast) en heeft als doel:

1. Het waarborgen van een optimale verbreding van de A58 in de gemeente Oirschot, in die zin dat de leefbaarheid, het woonklimaat en gezondheid/welzijn van haar inwoners voorop staat;

2. De realisatie van de verbreding van de A58 het monumentale en landschappelijke karakter van de gemeente Oirschot niet aantast en/of overlast en schade veroorzaakt aan de gemeente Oirschot;

3. Het bevorderen van de realisatie van een aquaduct ten behoeve van de verbreding van de A58 en het vlak houden van beekdalpassage terhoogte van Spoordonk.

Ondertekening van het PACT A58, Nov-2018
Rijkswaterstaat heeft het aquaduct ook al getekend, Nov-2018

We mogen Rijkswaterstaat best goed in de gaten houden, want die laten het aquaduct doodleuk al zien. Zoals hieronder tijdens een presentatie in het gemeentehuis van Nov-2018. Plaatjes, maar geen daadjes ....


De standpunten in het manifest van PACT A58