OirschotAquaductinhetGroen

Op 7-Jan-2021 heeft de werkgroep beroep ingestuurd naar de Raad van State inzake ons WOB verzoek. Klik hier voor dit beroep.

De samenvatting is (lees deze zinnetjes twee keer): je vraagt per WOB verzoek om documenten die een besluit van 2013 onderbouwen, en je krijgt documenten die geen van alle relevant zijn. Ze zijn namelijk ofwel concept van de Gemeente Oirschot (uit 2008, dus 5 jaar daarvoor) ofwel van later datum.

Even terugfilmen wat er is gebeurd:

 • Op 31-Maart-2019 sturen wij een WOB verzoek in. Dit WOB-verzoek ging om twee zaken duidelijk te krijgen: (1) Waarop heeft de minister in 2013 startbeslissing gebaseerd en daarmee de verdiepte ligging per deze startbeslissing geschrapt, (2) Bij gedeputeerde Van Heugten is in 2014 aangegeven (door iemand van Rijkswaterstaat) dat een aquaduct bij Oirschot EUR140mln duurder zou zijn dan bovengronds verbreden: waar komt dat bedrag vandaan?
 • Op 19-Juni-2019 krijgen we antwoord: 7 documenten krijgen we terug. Waarvan 2 concept-rapporten uit 2008 (!) gemaakt in opdracht van Gemeente Oirschot, en de overige 5 zijn allen van later datum dan de startbeslissing. Heel raar dat die 7 documenten de onderbouwing zouden zijn; en dus bezwaar aangetekend.
 • Op 8-Juli-2019 sturen wij het bezwaarschrift in. En we worden uitgenodigd voor een hoorzitting om dit bezwaar toe te lichten.
 • Op 20-Sep-2019 vindt de hoorzitting plaats, en wij lichten daar (Den Haag) mondeling toe waarom wij bezwaar maken. In het kort (zoals hierboven genoemd) die opgestuurde 7 documenten kunnen nooit de onderbouwing voor de minister zijn geweest, want ze zijn ófwel concept uit 2008, ófwel van later datum.
 • Op 7-Nov-2019 krijgen we antwoord op ons bezwaar en hoorzitting: afgewezen! Maar er blijkt wél 1 extra document te zijn: een rapport van de Value Engineering sessie; dus dat is ons alsnog toegestuurd. Kortom: we hebben dus 7 + 1 = 8 documenten. Pikant detail: ook deze VE-sessie is van ná de startbeslissing.
 • Vervolgens hebben we op 15-Jan-2020 een beroepschrift ingediend. Zo gaat dat: eerst bezwaar maken, en als dat wordt afgewezen: een beroep.
  We herhalen simpelweg hetgeen in ons WOB-verzoek staat: waarop heeft de minister haar startbeslissing gebaseerd in 2013. En op basis van welke berekening is in 2014 gesteld dat een aquaduct EUR140mln duurder is dan bovengronds verbreden?
 • En toen kwam Corona ........
 • Dat betekende dat onze zitting (in de rechtbank Den Bosch) wellicht schriftelijk afgedaan zou worden. Omdat we niet het risico wilde lopen dat het (zonder onze aanwezigheid aan herhaling van zetten zou worden): hebben we op 1-Juni-2020 een pleitnota ingestuurd. En daarin nogmaals uitgelegd waarom wij geen antwoord op ons WOB-verzoek hebben gekregen.
 • Op 24-Sep-2020 "D-day"! De rechtszitting in Den Bosch. Natuurlijk zaait Rijkswaterstaat verwarring door doodleuk te melden "De startbeslissig dateert toch van 2018? Dus die documentatie was prima op tijd". Die dame was effe in de bonen, want die startbeslissing van 2018 gaat over het stuk van A58 St Annabosch-Galderen. Maar goed: door zo'n lullige opmerking ben je toch weer even uit balans.
 • Uiteindelijk valt op 1-Dec-2020 de uitspraak van de rechter op de mat. Beroep is ongegrond verklaard: er zijn niet meer documenten dan de reeds overlegde stukken.

En nu even goed gaan zitten. Want wat blijkt: het ministerie heeft niet het dossier gelicht van 2013. Maar ze hebben intern gezocht met trefwoorden!! Jazeker: met trefwoorden. En nog de verkeerde ook! Zoals "Innnov58", terwijl het "InnovA58" is.

Kortom: er zit niks anders op, dan de gang naar de Raad van State. Lees onze onderbouwing en je zult verbaast zijn over hoe slecht het ministerie hun dossier op orde hebben. En ook hoe belabberd de rechtspraak is: de rechter vond het gevonden aantal documenten "niet ongeloofwaardig". Dat ze geen van allen relevant zijn, daar heeft de rechter niet naar gekeken.

Artikel Weekjournaal

Hieronder de ingezonden brief in het Weekjournaal van 21-Okt-2020

Rapport van ipvDelft met kostenraming van een aquaduct

Om maar meteen met de deur in huis te vallen:
Een aquaduct bij Oirschot kost ca EUR50mln meer dan een bovengrondse verbreding.
En dat bevestigt wat wij al heel lang wisten: de meerkosten van een aquaduct zijn altijd schromelijk overdreven. Wat het meest verschrikkelijke is: InnovA58 heeft in 2014 (!) aangegeven dat een aquaduct EUR141mln duurder zou zijn; maar dat is nergens onderbouwd!! Ja, dat leest u goed: dit is uit de duim gezogen! Helaas is dit cijfer van 141mln wel bepalend geweest voor het besluit om van een aquaduct af te zien! Luchtfietserij!

Het rapport van ipvDelft staat hier en is ook te vinden op onze archiefpagina.

De stichting heeft rechtszitting gehad voor meer informatie

Zie het krantenartikel in het ED van 25-Sep-2020 (link onderaan).
We (de stichting) hebben gisteren (24-Sep) de rechtszitting gehad over de beantwoording van ons WOB-verzoek. Dit WOB-verzoek ging (in het kort) over drie punten:

 • Welke onderbouwing ligt er onder de startbeslissing van 2013? Per die startbeslissing is een budget gereserveerd van EUR311mln voor het traject Eindhoven - Tilburg; waar is dat budget op gebaseerd en welke kanaalpassage/viaduct was daar berekend?
 • Welke onderbouwing voor de in 2014 genoemde meerkosten van een aquaduct van EUR141mln?
 • Het concept-OTB is verspreid onder gemeenten aan de A58 en is daarmee publiek opvraagbaar; waarom is ons dat concept-OTB ons niet toegestuurd?


De uitspraak moet nog volgen, maar één ding is duidelijk: voor de eerste twee punten is er geen andere documentatie dan wij al hebben. Dat betekent: er ligt geen onderbouwing onder! Dit is natuurlijk wonderlijk en niet acceptabel; dat moest u eens proberen met de aanvraag van een hypotheek.

De werkgroep is per 14-Jan-2020 onderdeel van de stichting "A58 Oirschot, aquaduct in het groen".

Onze stichting onderschrijft de standpunten van het PACT A58 (zie screenshot hiernaast) en heeft als doel:

1. Het waarborgen van een optimale verbreding van de A58 in de gemeente Oirschot, in die zin dat de leefbaarheid, het woonklimaat en gezondheid/welzijn van haar inwoners voorop staat;

2. De realisatie van de verbreding van de A58 het monumentale en landschappelijke karakter van de gemeente Oirschot niet aantast en/of overlast en schade veroorzaakt aan de gemeente Oirschot;

3. Het bevorderen van de realisatie van een aquaduct ten behoeve van de verbreding van de A58 en het vlak houden van beekdalpassage terhoogte van Spoordonk.

Draagt u onze stichting een warm hart toe?

Stuur dan een mailtje naar info@oirschotaquaductinhetgroen.nl

We nemen u dan op in ons bestand "vrienden van het aquaduct". We houden u dan op de hoogte van het belangrijkste nieuws (dus geen spam) en bij uitnodigingen van een belangrijke bijeenkomst.

We mogen Rijkswaterstaat best goed in de gaten houden, want die laten het aquaduct doodleuk al zien. Zoals hieronder tijdens een presentatie in het gemeentehuis van Nov-2018. Plaatjes, maar geen daadjes ....


Hieronder vindt u de standpunten zoals deze zijn vermeld in het manifest van PACT A58: