OirschotAquaductinhetGroen
Artikel Weekjournaal

Hieronder de ingezonden brief in het Weekjournaal van 21-Okt-2020

Rapport van ipvDelft met kostenraming van een aquaduct

Om maar meteen met de deur in huis te vallen:
Een aquaduct bij Oirschot kost ca EUR50mln meer dan een bovengrondse verbreding.
En dat bevestigt wat wij al heel lang wisten: de meerkosten van een aquaduct zijn altijd schromelijk overdreven. Wat het meest verschrikkelijke is: InnovA58 heeft in 2014 (!) aangegeven dat een aquaduct EUR141mln duurder zou zijn; maar dat is nergens onderbouwd!! Ja, dat leest u goed: dit is uit de duim gezogen! Helaas is dit cijfer van 141mln wel bepalend geweest voor het besluit om van een aquaduct af te zien! Luchtfietserij!

Het rapport van ipvDelft staat hier en is ook te vinden op onze archiefpagina.

De stichting heeft rechtszitting gehad voor meer informatie

Zie het krantenartikel in het ED van 25-Sep-2020 (link onderaan).
We (de stichting) hebben gisteren (24-Sep) de rechtszitting gehad over de beantwoording van ons WOB-verzoek. Dit WOB-verzoek ging (in het kort) over drie punten:

  • Welke onderbouwing ligt er onder de startbeslissing van 2013? Per die startbeslissing is een budget gereserveerd van EUR311mln voor het traject Eindhoven - Tilburg; waar is dat budget op gebaseerd en welke kanaalpassage/viaduct was daar berekend?
  • Welke onderbouwing voor de in 2014 genoemde meerkosten van een aquaduct van EUR141mln?
  • Het concept-OTB is verspreid onder gemeenten aan de A58 en is daarmee publiek opvraagbaar; waarom is ons dat concept-OTB ons niet toegestuurd?


De uitspraak moet nog volgen, maar één ding is duidelijk: voor de eerste twee punten is er geen andere documentatie dan wij al hebben. Dat betekent: er ligt geen onderbouwing onder! Dit is natuurlijk wonderlijk en niet acceptabel; dat moest u eens proberen met de aanvraag van een hypotheek.

De werkgroep is per 14-Jan-2020 onderdeel van de stichting "A58 Oirschot, aquaduct in het groen".

Onze stichting onderschrijft de standpunten van het PACT A58 (zie screenshot hiernaast) en heeft als doel:

1. Het waarborgen van een optimale verbreding van de A58 in de gemeente Oirschot, in die zin dat de leefbaarheid, het woonklimaat en gezondheid/welzijn van haar inwoners voorop staat;

2. De realisatie van de verbreding van de A58 het monumentale en landschappelijke karakter van de gemeente Oirschot niet aantast en/of overlast en schade veroorzaakt aan de gemeente Oirschot;

3. Het bevorderen van de realisatie van een aquaduct ten behoeve van de verbreding van de A58 en het vlak houden van beekdalpassage terhoogte van Spoordonk.

Draagt u onze stichting een warm hart toe?

Stuur dan een mailtje naar info@oirschotaquaductinhetgroen.nl

We nemen u dan op in ons bestand "vrienden van het aquaduct". We houden u dan op de hoogte van het belangrijkste nieuws (dus geen spam) en bij uitnodigingen van een belangrijke bijeenkomst.

We mogen Rijkswaterstaat best goed in de gaten houden, want die laten het aquaduct doodleuk al zien. Zoals hieronder tijdens een presentatie in het gemeentehuis van Nov-2018. Plaatjes, maar geen daadjes ....


Hieronder vindt u de standpunten zoals deze zijn vermeld in het manifest van PACT A58: